De afgelopen jaren hebben wij veel kennis opgedaan inzake enkele specifieke domeinen. Wij willen deze ook graag met u delen opdat u minder afhankelijk zou zijn van andere partijen.

Loonlasten
Zowel de sociale als fiscale steunmaatregelen kennen voor ons weinig tot geen geheimen. Hebben jullie nood aan een update, dan kunnen wij deze voorzien, op maat van uw bedrijf, aantal deelnemers en tijdsverwachtingen. Doelgroepenbeleid, gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, andere subsidies, …

Management consulting
Beiden hebben we meerdere ervaringen als bedrijfsconsultant. Dit is toch een wereld apart en wij zijn niet beschaamd om toe te geven dat we af toe de mist zijn ingegaan. Niettemin, zijn wij ook niet beschaamd om te zeggen dat we hieruit steevast onze lessen hebben getrokken. Daarom jeukt het bij elk van ons om dergelijke valkuilen en vooral opportuniteiten u eigen te maken.

Coaching
Hoe gaan wij te werk: wij hebben verschillende interessante modellen die wij dagdagelijks gebruiken en waarvan we het nut niet onderschatten. We stellen u deze voor tijdens ons kennismakingsgesprek. Als opdrachtgever kiest u vrij welke modellen u wenst op te nemen in de opleiding. Wij zorgen ervoor dat de deelnemers na de opleiding niet enkel met kapstokken naar huis gaat maar ook met de kleren die eraan horen te hangen. De autonomie van uw werkgevers bevorderen is ons streefdoel!

Al onze opleidingen zijn 100% op maat van de klant. U beslist over de tijd, de locatie, de intensiteit, …