Onze missie

Ondernemingen en werknemers ondersteunen door hen een ethische en betaalbare toegang te bieden tot actiegerichte verbeteringsmogelijkheden.

Onze motivatie

Zoals de historische Oud-Nederlandse krabbel uit de 11e eeuw, stelde Thomas zich een simpele vraag:

Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic andu thu. Wat unbidan we nu?

Hebben alle vogels hun nesten begonnen behalve ik en jij. Waarop wachten we nu?

Thomas werkte toen al in innovatiegerelateerde subsidies en fiscale steunmaatregelen. In zijn dagdagelijks werk als consultant en manager werd hij keer op keer geconfronteerd met ondernemingen die de hulp van een grote kwalitatieve dienstverlener niet konden betalen maar wel evenzeer behoefte hadden aan ondersteuning! In het bijzonder zag hij hoe vzw's en social profits regelmatig uit de boot vielen terwijl deze net het meest onbaatzuchtig de maatschappij vooruit helpen.

In zijn verloren uurtjes kon Thomas hier zeker wel iets aan doen, en zo ontstond Adito Volo!

De oprichter

Thomas HENRY

Je vindt hem gemakkelijk in de kleine brouwerij waar hij als vrijwillige penningmeester meehelpt, of op de luchthaven waar hij zijn passie voor de luchtvaart deelt, of thuis voor zijn PC waar hij eigen software programmeert om het werk te automatiseren... Na jaren in change management, treasury-management en innovation consulting heeft hij de smaak voor sociale verantwoordelijkheid te pakken gekregen. Thomas blijft dan ook voor een grote multinational verder werken aan de fiscale en financiële ondersteuning van innovatie in het Belgische economisch weefsel.

Live. When you can, learn. Once you can, teach!

Life is just too short to have a bad time...